Õppetöö

Õppetöö korraldus


Trimestrite ajad 2020/2021 õppeaastal:

I trimester                              1. september 2020 – 27. november 2020

II trimester                             30. november 2020 – 12. märts 2021

III trimester                            15. märts 2021 – 11. juuni 2021

 

Tasemetööde toimumisajad 2020/2021 õppeaastal:

Tasemetööde ajad on kehtestatud haridus- ja teadusministri määrusega Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

 

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) loodusõpetus (kirjalik)                 23.–24. september 2020. a;

2) matemaatika (kirjalik)                  30. september – 1. oktoober 2020. a.

 

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) loodusõpetus (kirjalik)                 21.–22. september 2020. a;

2) matemaatika (kirjalik)                  28.–29. september 2020. a.

 

 

Põhikooli lõpueksamite ajad ja vormid:

eesti keel (kirjalik) - 28. mai 2021. a;

matemaatika (kirjalik) - 3. juuni 2021. a;

valikeksam (kirjalik ja suuline) - 9. juuni 2021. a.

 

Leie Põhikooli õppekava üldosa

Ainekavad:

Eesti keel

Kirjandus

Matemaatika

Inglise keel

Vene keel

Ajalugu

Ühiskonnaõpetus

Inimeseõpetus

Muusikaõpetus

Loodusõpetus

Geograafia

Bioloogia

Keemia

Kunstiõpetus

Tööõpetus I kooliaste

Kehaline kasvatus

 

Trimestrite ajad 2020/2021 õppeaastal:

I trimester                              1. september 2020 – 27. november 2020

II trimester                             30. november 2020 – 12. märts 2021

III trimester                            15. märts 2021 – 11. juuni 2021

 

Tasemetööde toimumisajad 2020/2021 õppeaastal:

Tasemetööde ajad on kehtestatud haridus- ja teadusministri määrusega Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

 

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) loodusõpetus (kirjalik)                 23.–24. september 2020. a;

2) matemaatika (kirjalik)                  30. september – 1. oktoober 2020. a.

 

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) loodusõpetus (kirjalik)                 21.–22. september 2020. a;

2) matemaatika (kirjalik)                  28.–29. september 2020. a.

 

 

Põhikooli lõpueksamite ajad ja vormid:

eesti keel (kirjalik) - 28. mai 2021. a;

matemaatika (kirjalik) - 3. juuni 2021. a;

valikeksam (kirjalik ja suuline) - 9. juuni 2021. a.

 

Leie Põhikooli õppekava üldosa

Ainekavad:

Eesti keel

Kirjandus

Matemaatika

Inglise keel

Vene keel

Ajalugu

Ühiskonnaõpetus

Inimeseõpetus

Muusikaõpetus

Loodusõpetus

Geograafia

Bioloogia

Keemia

Kunstiõpetus

Tööõpetus I kooliaste

Kehaline kasvatus