Õppetöö

Õppetöö korraldus


Trimestrite ajad 2020/2021 õppeaastal:

I trimester                              1. september 2021 – 26. november 2021

II trimester                             29. november 2021 – 11. märts 2022

III trimester                            14. märts 2022 – 13. juuni 2022

 

Tasemetööde toimumisajad 2020/2021 õppeaastal:

Tasemetööde ajad on kehtestatud haridus- ja teadusministri määrusega Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2021/2022. õppeaasta

 

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;

2) eesti keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised

1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
4) eesti keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;
5) loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;
6) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
7) inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;

 

Põhikooli lõpueksamite ajad ja vormid:

1) eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
4) valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022. a.

 

Leie Põhikooli õppekava üldosa (uus õppekava ettevalmistamisel)

Ainekavad:

Eesti keel

Kirjandus

Matemaatika

Inglise keel

Vene keel

Ajalugu

Ühiskonnaõpetus

Inimeseõpetus

Muusikaõpetus

Loodusõpetus

Geograafia

Bioloogia

Keemia

Kunstiõpetus

Tööõpetus I kooliaste

Kehaline kasvatus

 

Trimestrite ajad 2020/2021 õppeaastal:

I trimester                              1. september 2021 – 26. november 2021

II trimester                             29. november 2021 – 11. märts 2022

III trimester                            14. märts 2022 – 13. juuni 2022

 

Tasemetööde toimumisajad 2020/2021 õppeaastal:

Tasemetööde ajad on kehtestatud haridus- ja teadusministri määrusega Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2021/2022. õppeaasta

 

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;

2) eesti keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised

1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
4) eesti keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;
5) loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;
6) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
7) inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;

 

Põhikooli lõpueksamite ajad ja vormid:

1) eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
4) valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022. a.

 

Leie Põhikooli õppekava üldosa (uus õppekava ettevalmistamisel)

Ainekavad:

Eesti keel

Kirjandus

Matemaatika

Inglise keel

Vene keel

Ajalugu

Ühiskonnaõpetus

Inimeseõpetus

Muusikaõpetus

Loodusõpetus

Geograafia

Bioloogia

Keemia

Kunstiõpetus

Tööõpetus I kooliaste

Kehaline kasvatus