Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord

Leie Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

 


Käesolev kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 ja haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” alusel.

Vastuvõtu tingimused ja korra koos avalduse vormiga leiab SIIT

Käesolev kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 ja haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” alusel.

Vastuvõtu tingimused ja korra koos avalduse vormiga leiab SIIT